Съобщение 09.03.2012г.

2012-03-09

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти, че  поради авария  на магистрален топлопровод е прекъснато топлоподаването между ул.”Неофит Рилски”, бул.”Витоша”, ул.”Алабин”, ул.”Граф Игнатиев”, ул.”Г.С.Раковски”.
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
 
“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.