Съобщение 05.03.2012г.

2012-03-05

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти, че поради авария  на главен топлопровод на изхода от ТЕЦ ”София” е прекъснато топлоподаването  на абонатите   в централната градска част между бул.”Хр. Ботев”,бул.”Патриарх Евтимий”, ул.”Фритьоф Нансен”, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви”, бул.”Ген. Данаил Николаев”, ул.”Каменоделска”, ул.”202” и бул.”Княгиня Мария Луиза”.
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.