Съобщение 24-02-2012г.

2012-02-24

„Топлофикация София”-ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария е спряно топлоподаването в ж.к. „Дружба- 1” – в района между бул.”Проф.Цв.Лазаров”, бул.”Хр.Колумб”, ул.”Искърско шосе”.

Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
„Топлофикация -София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.