Съобщение 24.02.2012г.

2012-02-24

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите абонати, живущи в ж.к.“Люлин” 10 микрорайон, че поради повреда на главен топлопровод e спряно топлоподаването в района между бул. Сливница, бул. П. Дертлиев, бул. Царица Йоана, бул. Луи Пастьор.
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.