Съобщение 23.02.2012г.

2012-02-23

 „Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авариен ремонт е спряно топлоподаването в ж.к. „Дружба- 1” – блокове с № от 85 до 191.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
„Топлофикация -София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.