Проверка на януарските сметки с над 17% увеличение

2012-02-17

Всички януарски сметки за парно с ръст над 17% спрямо декември 2011г.  да бъдат проверени,  поиска днес „Топлофикация София” от топлинните счетоводители. По този начин ще бъде потърсено обяснение защо увеличението в тези случаи и в отделни сгради е над средното за абонатите на компанията. На база Общите условия към договорите между „Топлофикация София”ЕАД и търговците за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда-етажна собственост компанията очаква анализите да бъдат представени до края на м. февруари. Столичната Топлофикация, която от  2011 г. също работи активно като топлинен счетоводител, вече е започнала проверката за обслужваните от нея 155 сгради.

Припомняме, че според данните на Изчислителния център на компанията  количеството потребена енергия, отчетено по общите топломери в сградите-етажна собственост през м.януари2012г.  беше със 17% над това за м.декември 2011 година. Независимо от по-студеното време обаче 65% от клиентите имат януарски сметки до 150 лв.

„Въпреки че „Топлофикация София” не отговаря пряко за разпределението на индивидуалните сметки в сградите, ние не можем да стоим безучастни, когато при някои от абонатите ни има ръст на сметките, надвишаващ средният от 17%. Затова в интерес на клиентите използваме правото си да поискаме от топлинните счетоводители този допълнителен анализ. За нас е важно всички страни да са наясно на какво се дължи увеличението на сметките и съответно да могат да бъдат предприети конкретни стъпки.”, категоричен е Стоян Цветанов, Изпълнителен директор на „Топлофикация София”.

Според експерти на компанията в случаите със значително по-високите от очакваното сметки се касае основно или за кражба на топлинна енергия в сградите, или за некоректни промени на прогнозния дял, на базата на който се формират индивидуалните сметки на потребителите. Често срещана практика е потребители да заявяват пред топлинните счетоводители, че няма да ползват отопление, за да не натоварват месечния си бюджет, а всъщност консумират нормално. Така при месечните сметки тяхната консумация се разпределя и заплаща от съседите им. Впоследствие, при годишното изравняване на сметките, „отказалите се” имат да доплащат значителни суми по изравнителната си  сметка и тогава имат възражения, че са принудени да отделят големи средства в средата на летния сезон.

Припомняме, че намаляването на прогнозния дял на абонатите може да стане само, ако молбата на абоната е подписана от домоуправителя и поне още един съсед. Какъв е делът на отделните жилища от общото потребление на сградата пък всеки може да види от справката, която пристига ежемесечно при домоуправителя.

„Въпреки че не сме нормативно задължени, всеки месец изпращаме до близо 14 000 домоуправители в София информацията, която постъпва при нас от топлинните счетоводители, за разпределението на отчетената от общия топломер енергия по апартаменти. Така гарантираме пълна прозрачност и хората могат да видят кой каква тежест поема в рамките на отоплителния сезон и дали има притеснителни случаи в техния блок”, обясни още Цветанов.

По отношение на кражбите на топлинна енергия, като член на Асоциацията на топлофикационните дружества, „Топлофикация София” е един от инициаторите на предложения за промяна на Закона за енергетиката, с които да се криминализирана кражбата на парно и да се предвидят адекватни мерки срещу нарушителите.

"Винаги съм твърдял, че кражбата на топлинна енергия води до изкривяване на сметките за отопление. Затова наистина ни трябва спешна промяна в законодателството и въвеждане на рестриктивни мерки срещу нарушителите. Освен това хората вече на собствен гръб започват да разбират, че всички, които манипулират топломерите си или прибягват до други измами, не крадат от Топлофикация, а от съседите си. На всички е трудно с плащането на сметките, затова е абсурдно коректните граждани да поемат и тежестта на некоректните”, категоричен е Цветанов.

Освен търсене на информация от домоуправителите за разпределението на топлинната енергия в блока, за да защитят правата си, абонатите на „Топлофикация София” могат да разгледат и варианта за топлинно счетоводство с дистанционно отчитане на реалната консумация в апартаментите всеки месец. Компанията вече предлага тази услуга, като основните предимства при нея са отпадането на прогнозните дялове, заплащане на реалната консумация всеки месец и възможност чрез софтуер да се следи за нерегламентирано ползване на отопление в конкретната сграда.