Съобщение 15.02.2012г.

2012-02-15

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в ж.к.”Люлин” 4 и 5 микрорайон, че поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването  .
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.