Внесено предложение за изменение на утвърдените действащи цени на топлинната енергия

2008-05-14

Днес  ”Топлофикация София” АД  внесе в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ предложение за изменение на утвърдените действащи цени на топлинната енергия.

Разходите за гориво представляват около 70% от разходите за производство на топлинна енергия. Предвид няколкократното увеличаване цената на природния газ и непроменената през последните два сезона цена на доставяната от дружеството топлинната енергия е предложено увеличение с около 20%.

”Топлофикация София” АД  уведомява  своите потребители, че предлага на ДКЕВР изменение на утвърдените действащи цени на топлинната и електрическа енергия, както следва:

  • Топлинна енергия с топлоносител водна пара – 150,38 лева за мегаватчас.
  • Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 72,69 лева за мегаватчас.
  • Топлинна енергия с топлоносител гореща вода за асоциации и доставчици  –  69,06 лева за мегаватчас.


Електрическа енергия – 131,77 лева за мегаватчас.
В цените не е включен ДДС.