Съобщение 01.02.2012г.

2012-02-01

Топлофикация София планира да подмени над 130 км. тръби в столицата през следващите 4 години, като за 2012 г. е заложен ремонт на участъци с дължина от около 32 км. за близо 12 млн. лв. Чрез инвестиции в рехабилитиране на топлопреносната мрежа ще бъдат намалени както авариите, така и загубите при преноса на топлоенергия. Това обяви днес изпълнителният директор на Топлофикация София Стоян Цветанов във връзка с внасянето на Бизнесплана за развитието на компания през 2012 г. в Столичния общински съвет.
„В последните десетина години топлопреносната мрежа се ремонтираше недостатъчно поради липса на финансови средства и проблемите бяха решавани на парче. През 2011 г. успяхме да подменим 14,2 км. тръби, което е значително повече от предходната година, но отново недостатъчно за остарялата топлопреносна мрежа на столицата. За следващите четири години сме планирали инвестиции само за ремонт на мрежата в размер на близо 48 млн. лв., като ще се подменят по 32-34 км. на година. Така можем да гарантираме качествена услуга с дългосрочна визия. За същия период ще бъдат вложени общо 350 млн. лева в инвестиционната и ремонтна програма на Топлофикация София с твърдата убеденост, че компанията може да работи ефективно с висока производителност, намалени технологични разходи и грижа за клиентите.”, обясни Цветанов.
Мащабната инвестиционна програма на Топлофикация София е възможна в следствие на финансовата стабилизация на дружеството през 2011 г. Според данните изнесени за първи път под формата на публичен отчет днес са намалени техническите разходи по преноса и мрежата – с 1,27%, относителният дял на енергията за собствени нужди – с около 1%. Наред с други оптимизации е повишена и самата производителност на компанията с рекордното производство от 1 056 хил. МВтч електрическа енергия и над 5 026 хил. МВтч повече топлинна енергия спрямо 2010 г.
„Благодарение на тези мерки и балансираната цена на топлинната енергия  Топлофикация София приключва финансово 2011 година с около с 23 млн. лева оперативна печалба. Те автоматично отиват за погасяване на стари задължения, натрупани от предишни ръководства и покриване на сметките за доставения природен газ. През 2011 г успяхме да изплатим на Булгаргаз рекордните 506 млн. лева за текущи и стари задължения. Така нито за миг не сме поставяли под риск подаването на топлинна енергия и топла вода на софиянци, което е основният ни приоритет.”, каза още Цветанов.
Ключово постижение в комплекса от стабилизиращи мерки на ръководството на компанията е и повишаването на събираемостта, която е с 1,23% по-висока от тази през 2010 година. Към момента 64% от абонатите ни си коректни и си плащат редовно сметките за парно. Това е резултат от комплексните мерки, включващи бонус програма за лоялните абонати, засилена директна комуникация с потребителите и ефективно търсене на задълженията по законовия ред. По съдебен път компанията през 2011 г. е събрала около 12 млн. лева задължения.
„Добра индикация е, че през миналата година подписахме 2800 заявления за разсрочване на задълженията, което показва, че диалогът ни с хората е ефективен. Посланието ни към тях е да се свържат максимално бързо с нас, щом усетят, че не могат да погасят задълженията си навреме вместо да ги трупат, върху тях да се начисляват лихви и в края на краищата да се стигне и до заплащане на съдебни разноски. Алтернативата е да се обърнат към нас, за да търсим вариант за разсрочено плащане.”, обясни Цветанов.
За подобряване обслужването на клиентите през 2011 г. са предприети серия от стъпки, които включват съществено съкращаване на времето за обслужване, ПОС терминали във всички каси на компанията, 4 информационни гишета, които предлагат всички услуги на едно място, без да е нужно посещение в съответния топлорайон. Внедрена е и новата информационна система за управление на билинг и бизнес процесите, която ще заработи официално до 3 месеца.
„За една година няма как да бъдат изчистени трупани с години проблеми и е съвсем нормално клиентите ни да имат претенции към нас. Ние се отнасяме с уважение към тях и вярвам, че това е основна стъпка в превръщането ни в истински работеща търговска компания. Но за мен все пак е индикативно, че през 2011 г. броят на клиентите ни се е увеличил с още 5000, на свободен пазар с предлагане на алтернативни услуги.”, заключи Цветанов. Според заложеното в плана през 2012 г. от компанията очакват увеличение на абонатите с ощe около 1%.