Съобщение 31.01.2012г.

2012-01-31

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти , че  поради авария  на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването между ул.”Резбарска”, ул.”Видини кули”, ул.”Ген.Липранди” и ул.”Кочо Честименски” в ж.к.”Хаджи Димитър”.
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
 
“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.