Съобщение 20.01.2012г.

2012-01-20

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авариен ремонт е спряно топлоподаването към жилищните сгради в кв. "Лозенец" в карето между бул. "Джеймс Баучер", ул. "Ст. Михайловски", бул. "П. Яворов" и ул. "Плачковица" и в ж.к. "Слатина" в карето между улиците "Слатинска река", "Гео Милев" и "Боян Магесник".

Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
„Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.