Съобщение 14.01.2012г.

2012-01-14

Средно с 1,1% по-ниски сметки ще получат абонатите на „Топлофикация София” ЕАД за отопление през месец декември 2011 г. спрямо същия месец на 2010 г. Въпреки задържалото се студено време и почивните празнични дни, софиянци са оптимизрали потреблението на парно. През месец декември 2011 г. компанията е доставила на клиентите си в столицата 503 586 МВтч топлинна енергия, което е с 3,5% по-малко в сравнение с декември 2010 г., когато консумацията е била 522 028 МВтч.

“Въпреки обичайно студеното време през декември 2011 г., когато средноденонощната температура в столицата според данните на НИМХ при БАН е била едва +1.4 оС, отчитаме оптимизиране на потреблението и намалена консумация на топлинна енергия. Въпреки с 3% по-високата цена на топлинната енергия в сравнение с декември 2010 г. имаме понижение на сметките на абонатите ни спрямо същия период на 2010 г. Основната причина за това е, че клиентите  управляват по-добре консумацията си без това да е за сметка на техния домашен комфорт.”, обобщи Стоян Цветанов, изпълнителен директор на Топлофикация София.

Според данните на изчислителния център на дружеството за декември 2011 г. близо 74% от абонатите на Топлофикация София ще получат сметки до 150 лв. До 100 лв. са сметките на над 50% от клиентите.