Съобщение 13.01.2012г.

2012-01-13

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авариен
ремонт е спряно топлоподаването в ж.к. „Младост- 4” – блокове с № от 460 до
483.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи до
възстановяване на топлоснабдяването.
„Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите
клиенти.