Открито писмо

2009-01-14

До работниците, служителите и ръководния състав

                           на „Топлофикация София „АД

           От ранните часове на 06 Януари 2009г. всички българи търпим последствията от газов конфликт извън границите на България! Леденият му дъх усетихме на работните си места и в къщи.

            В този тежък за всички момент върху плещите на хората от „Топлофикация София” АД легна не леката задача да осигурят уюта в домовете на близо 2 милиона души и защитят авторитета на дружеството.

     Ако трябва да кажем имената на всички колеги, които заслужават похвала за отличната си работа независимо от топлорайона, топлоизточника или топлопреносната мрежа, сигурно ще пропуснем някого. 

      Благодарим на всички, които не жалят сили, лишават се от почивка и сън и се себераздават, за да бъде София на топло и светло.

 
            Благодарим и на всички, които изпълняват и служебните си задължения и  отчитат  уреди за дялово разпределение по домовете на нашите клиенти. Услугата се извършва без заплащане от потребителите ни, за да бъдат  те  спокойни.

            В момент на премеждие единственият човешки инстинкт е този на СОЛИДАРНОСТ и ЕДИНОДЕЙСТВИЕ – това, което голямата част от работещите в софийската Топлофикация проявяват! 

            Ако трябва да дадем пример за тази солидарност, това е факта, че екипите от топлорайоните продължават да понасят лишения и трудности и  предоставиха от полагащия им се газ на ТЕЦ ”София Изток”, за да можем заедно да  преодолеем закъснението на топлорайона в преминаване към резервно гориво-мазут и осигурим отоплението на града.

     За коректността на действията на колеги, които в една или друга степен не успяха да изпълнят задълженията си ще се произнесе оторизирана от държавата комисия. 

 Нека не забравяме, че енергийната система е единна, защото работи по определени правила, уредени със закони и наредби. Професионалната логика налага приложението им, а човешката, взаимното доверие.

     Уместно е в този труден момент всички да се замислим и нека всеки сложи ръка на сърце и благодари на онези, които приеха лишенията.

                      
 
 
 

              Съвет на Директорите на „Топлофикация София” АД

      Лилия Маутнер, Любка Георгиева Петко Милевски