Съобщение11.01.2012г.

2012-01-11

„Топлофикация София”-ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авариен ремонт е спряно топлозахранването  на ж.к. „Младост- 4”  в  района  между улиците  „Д-р  Атанас Москов”,  „Божан Ангелов” , „ Филип Аврамов” и Бизнес парк.

 „Топлофикация -София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.

Пресслужба на „Топлофикация София”ЕАД