Съобщение 29.12.2011г.

2011-12-29

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в ж.к.”Люлин” 3, 4 и 5 микрорайон,жк.”Надежда”3,4,5 и 6 част че поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването  .
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.