Съобщение 21.12.2011г.

2011-12-21

Във връзка с предстоящите почивни и празнични дни в  „Топлофикация София” ЕАД е създадена организация за дежурство на екипи с оглед поддържане на нормално топлоподаване и отстраняване на аварии по топлопреносната мрежа.

По време на всички почивни и празнични дни  ще се осъществява 24-часово дежурство с аварийни екипи. Телефоните за връзка с тях са:
  951 51 96 и  951 52 58.


Допълнително на 25 декември 2011г. от 09.00 до 15.00 часа  и на 1 януари 2012 г. в топлорайоните ще има дежурен информатор и екип, който ще може да реагира на постъпили сигнали от клиентите за възникнали проблеми  в топлоснабдяването.
 
Телефоните за информация са:
ТР”София” –         931 49 49
ТР”София Изток” –     970 99 32
ТР”Земляне” –         859 01 95
ТР”Люлин” –         934 00 80


Пожелаваме на всички клиенти на „Топлофикация София”ЕАД весели коледни празници! Честита и успешна 2012 година!