Съобщение 20.12.2011г

2011-12-20

    “Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти , че  поради авария  на магистрален топлопровод е прекъснато топлоподаването в кварталите „Крива река”, „Буката”, „Ив. Вазов” и района на Медицинска академия и НДК .
        
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
 
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

       
                Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД