Съобщение -15.12.2011г

2011-12-15

Започна поетапното възстановяване на топлоснабдяването във всички засегнати от аварията квартали едновременно. Към момента в ТЕЦ „София” вече  работи един водогреен котел и 3 мрежови помпи.  Екипите  на централата продължават да извършва необходимите технологични операции за възстановяване работата и на всички останали съоръжения.
 
                Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД