Съобщение 14-12-2011г.

2011-12-14

Топлофикация София отчете 49% по-високо потребление  заради ниски температури  през ноември 2011 г.

За София БАН отчита средномесечна температура от +2.9 С

През месец ноември  2011 г. „Топлофикация София” ЕАД е доставила на битовите клиенти в столицата 421 220 МВтч топлинна енергия, което е с 49% повече в сравнение с ноември 2010 г., когато консумацията е била 282 205 МВтч. Основната причина за това са рекордно ниските средноденонощни температури, отчетени от НИМХ при БАН за втория месец от отоплителен сезон 2011-2012 г. През ноември 2011 г. средномесечната температура е била едва +2.9 оС, а през ноември миналата година  +10.5 С.


“Въпреки слънцето и липсата на сняг, това се оказа един от най-студените ноемврийски месеци за последните 20 години. Това е и основната причина за по-високите сметки за отопление в столицата. Допълнителна тежест оказва и цената на топлинната енергия, която е с 3% по-висока в сравнение със същия месец на 2010 година”, обобщи Стоян Цветанов, Изпълнителен директор на Топлофикация София.

Според данните на изчислителния център на дружеството 82% от абонатите на Топлофикация София ще получат сметки до 150 лв. Най-голяма (над 36%) остава групата на потребителите със сметки между 50 и 100 лева.
   
Клиентите могат да проверят какви са били температурните стойности  и какви количества топлинна енергия са консумирани, отчетени и разпределени в тяхната сграда през м. ноември 2010г. и 2011г. и да направят сравнение. Данните за двата месеца са предоставени на гърба на съобщенията, които те ще получат през следващата седмица.