Пресинформация - 06.01.2009г.

2009-01-06

В резултат на възникналата днес  криза с газоснабдяването  в цялата страна, „Топлофикация София”АД получи  официално съобщение от „Булгаргаз” за максимално ограничаване на подаването на природен газ.

     Поради това дружеството създаде  кризисен щаб и пристъпи към реализиране на конкретни мерки.

     Като първа стъпка се налага да бъде прекратено снабдяването с пара на индустриалните клиенти. Ще бъде намалено топлоподаването  на стопанските потребители, включени към самостоятелни абонатни станци.

     Топлоснабдяването на детски градини, училища, болници и социални заведения ще бъде запазено.

     Във всички топлоизточници започна подготовка за преминаване на работа с мазут. Технологичният процес изисква да бъде извършено подгряване на мазута. Топлоизточниците са оборудвани с газово-мазутни горелки, които осигуряват бързото преминаване към алтернавно гориво.

     Според изискванията на нормативната база „Топлофикация София”АД  е задължена да поддържа резерв от алтернативно гориво за пет дни. Подсигуряват  се доставки на допълнителни количества мазут.

     Поради ограничаването на доставките на природен газ се налага дружеството да намали параметрите на топлоподаването и на битовите потребители в град София.

     „Топлофикация София”АД се извинява на своите клиенти за създаденото неудобство и ги моли сами да ограничат потреблението на топлоенергия във всички необитаеми помещения, както и в часовете, в които не са в домовете си. Дружеството полага всички усилия да осигурява топлоснабдяването на столицата. 

     Пресслужба „Топлофикация София”АД