Пресинформация – 23.12.08г.

2008-12-23

Клиентите на „Топлофикация София”АД имат възможност сами да отчетат уредите за дялово разпределение

     С решение на  ДКЕВР от 23 декември 2008г. е определена нова цена на топлинната енергия за “Топлофикация София” АД.

     Напомняме, че топлофикационното дружество ежемесечно отчита реално консумираната от сградата топлинна енергия и тя се заплаща по действащата към момента цена. Към 0.00 часа на 01.01.2009г. общите топломери ще бъдат автоматично засечени и консумираната топлинна енергия ще бъде калкулирана по старата цена. Във връзка с промяната на цената и в интерес на клиентите, столичната Топлофикация е създала необходимата организация да помогне на фирмите за дялово разпределение да направят отчет на индивидуалните уреди след празниците.

     Клиентите на Столичната топлофикация ще имат възможност, ако желаят, да извършат сами отчет на консумираната от тях топлоенергия. За целта е необходимо упълномощено лице от всяка сграда да вземе протокол от обслужващата фирма-топлинен счетоводител и да отчете уредите във всеки апартамент. Данните от протоколите ще бъдат приети и заложени в годишните изравнителни сметки.

     За да подпомогнем абонатите и да облекчим работата на упълномощените лица, „Топлофикация София”АД  публикува на Интернет страницата на дружеството www.toplo.bg списък на фирмите за дялово разпределение, които обслужват столичани. 

      Пресслужба “Топлофикация София”АД