Съобщение 17.11.2011г.

2011-11-17

С 12% повече са изрядните абонати на Топлофикация София
610 клиента получиха бонуси за над 267 000 лв. по Програма „Лоялен клиент – битови абонати 2011 г.”

За 7 месеца от началото на Програмата „Лоялен клиент – битови абонати 2011 г.” броят на абонатите на „Топлофикация София” с нито една просрочена сметка се е увеличил с 12%. Кампанията за стимулиране на абонатите стартира в началото на април 2011 г., когато абонатите без нито едно просрочие  са 42%. В началото на ноември 2011 г. те вече са 54%.
Общо спечелилите до сега по Програмата „Лоялен клиент – битови абонати” са 610 абонати - 450 по годишните програми и 160 от месечната томбола. До края на кампанията предстои да бъдат изтеглени още 60 лоялни клиенти от месечната програма. Общата стойност на бонусите по програмата до сега е над 267 000 лв.
„Целта на програмата ни е да поощрим лоялните клиенти на Топлофикация София за коректността им, защото именно благодарение на тях ние можем да осигурим топлинния комфорт на всички столичани. За първи път Топлофикация София показва различно отношение към своите абонати и се отнасяме към тях като търговска компания. Към  днешна дата 74% от нашите потребители са лоялни без просрочия или с до 6 неплатени сметки, които поетапно погасяват. Проактивният подход и открития диалог с клиентите ни подобри значително и процеса на събираемост – към 1 номеври 2011 г. при фактурирани 246 млн. лв. са събрани близо 300 млн. лв.”, каза Стоян Цветанов, Изпълнителен директор на Топлофикация София.
Днес официално бяха връчени бонус-чековете за наградите на абонатите с най-високи суми по годишните томболи от програмата. Най-големият късметлия получи чек за 2299 лв., а най-ниската стойност е в размер на 8,89 лв., като това е сметката за парно на общо помещение в кооперация в кв. Левски в столицата. Средната стойност на бонусите по програма „Лоялен клиент – битови абонати” на Топлофикация София е 582 лв.
Избраните пред нотариус печеливши ще получат наградите си под формата на приспадане на сумата от дължимото за топлинна енергия през следващите месеци до изчерпване на спечеления бонус, но за период не по-дълъг от 12 месеца. Разходите, предвидени за покриване на бонусите, са от приходи на компанията от нелицензионна дейност, не се начисляват върху сметките на останалите абонати и не се калкулират в цената на топлинната енергия.

Бонусната програма е част от комплексите мерки, заложени в Плана с оздравителни мерки за подобряване на финансово–икономическото и технологично състояние на Топлофикация
София, утвърден от Столичния общински съвет през м. март 2011г. Според регламента на Програмата всеки месец дружеството определя на томболен принцип 20 лоялни абонати, които печелят бонус в размер на 60% от платената сума за топлинна енергия през изминалия месец. 100 клиента, които са били изрядни в рамките на 1 година назад, получават приспадане на 80% от платената сума за топлинна енергия през изминалите 12 месеца. 150 от абонатите, лоялни в рамките на 2 години назад, получават като приспадане 90% от сумата за парно през изминалите 12 месеца. 200 потребители, изрядни в рамките на 3 и повече години назад, получават 100% приспадане от платената от тях сума за парно през изминалата година.