Пресинформация – 12.11.2011г.

2011-11-12

91,3% от абонатите на Топлофикация София със сметки за октомври до 100 лв.

Сметки за топлинна енергия до 100 лв. ще получат 91,3% от абонатите на Топлофикация София за първия месец от отоплителния сезон – октомври 2011 г.. Въпреки по-високата с 3% цена на парното и регистрираното увеличено потребление на топлинна енергия, този дял остава почти непроменен спрямо октомври 2010 г., когато 94,4% от абонатите са имали сметки под 100 лв. Това сочат данните на Топлофикация София ЕАД за първия месец на отоплителния сезон 2011-2012 г. 

През октомври 2011 г. Топлофикация София е доставила на клиентите си 217 191 МВтч топлинна енергия при цена от 96,096 лв. за мегаватчас с включен ДДС, а за октомври 2010 година потребената от софиянци топлина е била 194 953 МВтч. при цена 93,732 лв. за мегаватчас с включен ДДС. Повишението на потреблението е средно с 11%, което е в резултат на присъединените нови 5000 абонати и необходимостта да бъдат затоплени сградите след периода с много ниски температури, предхождащи пускането на парното.

“Каква ще е разликата в сметката на всеки отделен клиент спрямо миналия октомври зависи от това как се е променила консумацията в сградата, в която живее и от индивидуалното му потребление. Въпреки като цяло топлото време през октомври, не бива да забравяме, че сутрин и вечер температурите падаха и изискваха по-високо потребление на топлина. Увеличението на цената на топлинната енергия от 3% също се отразява върху месечната сума. Абонатите ни знаят, че изчисленията за консумираната топлинна енергия се правят на база заявения прогнозен дял и в края на отоплителния сезон ще получат реалната си консумация, след като топлинните счетоводители направят отчитането на уредите. Тогава, абонатът, който е изразходил по-малко топлина, от определената по прогнозния дял ще си получи платените суми обратно. Така през август и септември тази година близо 51% от нашите абонати получиха суми за връщане от изравнението”, коментира Стоян Цветанов, Изпълнителен директор на Топлофикация София.

От Топлофикация София припомнят, че в месечните си фактури клиентите могат да видят посочено количеството енергия, отчетено по общия топломер в тяхната сграда. Това количество консумирана топлинна енергия се разпределя на всеки отделен имот според прогнозния дял, определен от фирмата – топлинен счетоводител и може да се види на втората страница на месечната фактура под № 22. По правило, ако клиент е имал доплащане при изравнителната си сметка през миналия сезон, за този сезон му е определен по-висок прогнозен дял и съответно той ще плаща за по-голямо количество топлинна енергия. Клиентите, които преценят, че имат основателна причина да намалят потреблението на топлинна енергия в предстоящите месеци, могат да заявят промяна на прогнозния си дял пред фирмата за топлинно счетоводство, която обслужва сградата.
 
Пресцентър „Топлофикация София”ЕАД