Съобщение 02.11.2011г.

2011-11-02

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в ж.к.”Люлин” 4 и 5 микрорайон, че поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

       
                Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД