Пресинформация – 19.12.08г.

2008-12-19

Във връзка с предстоящите празнични и почивни дни в “Топлофикация София”АД е създадена организация за дежурство на ремонтни екипи с оглед поддържане на нормално топлоподаване и отстраняване на аварии по топлопреносната мрежа. На 24, 26 и 31 декември 2008г. и на 2 януари 2009г. от 9 до 15 часа в топлорайоните ще има дежурен информатор и дежурен авариен екип, който ще може да реагира на постъпили сигнали от клиентите за възникнали проблеми в топлоснабдяването. Телефоните за информация са: ТР”София” – 931 49 49 ТР”София Изток” – 970 99 32 ТР”Земляне” – 859 01 95 ТР”Люлин” – 934 00 80 По време на празничните дни ще се осъществява 24-часово дежурство на Аварийно-диспечерската служба. Телефоните за връзка с дежурните аварийни екипи за отстраняване на пробивите са 951 51 96 и 951 52 58. За улеснение на клиентите „Топлофикация София”АД предоставя безплатната телефонна линия 0 700 17 122. На този телефон в почивните и празнични дни, както и в извънработно време абонатите могат да получат актуална информация за възникналите аварии по топлопреносната мрежа. Препоръчваме на клиентите да използват автоматичната телефонна линия за информация 958 01 55 само за проверка на сметките. Оставените на този телефон сигнали ще бъдат обработени в първия работен ден след празниците. Пожелаваме на всички клиенти на „Топлофикация София”АД весели празници! Успешна и щастлива 2009 година! Пресслужба “Топлофикация София”АД