Съобщение 21.10.2011г.

2011-10-21

Във връзка с началото на новия отоплителен сезон в предстоящите почивни дни на 22 и 23 октомври2011г.  в  „Топлофикация София” ЕАД е създадена организация за дежурство на екипи с оглед поддържане на нормално топлоподаване и отстраняване на аварии по топлопреносната мрежа. 
В двата почивни дни – събота и неделя от 09.00 до 15.00 часа в топлорайоните ще има дежурен информатор и екип, който ще може да реагира на постъпили сигнали от клиентите.

Телефоните за информация са:
ТР”София” –         931 49 49
ТР”София Изток” –     970 99 32
ТР”Земляне” –         859 01 95
ТР”Люлин” –         934 00 80


В случай на аварии клиентите могат да потърсят аварийните екипи, които осигуряват  24-часово дежурство. Телефоните за връзка с тях са: 951 51 96 и  951 52 58.


Пресслужба “Топлофикация София”ЕАД