Съобщение 12.11.2011г.

2011-10-12

„Топлофикация София”-ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на топлопровод е спряна топлата вода в сградите, намиращи се между ул.”Странджа”, ул.”Опълченска”, бул. „Мария Луиза”, бул. „Патриарх Евтимий” и бул. „Сливница”.
Поради авариен ремонт е спряно топлоснабдяването към клиентите, живущи между ул. „Вашингтон”, ул. „Кирил и Методий”, ул. „Будапеща” и ул. „Екзарх Йосиф”.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.

„Топлофикация -София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.

Пресслужба на „Топлофикация София”ЕАД