Готовност да се пусне отоплението при желание на клиентите

2011-10-10

Във връзка с рязкото понижение на температурите през почивните дни „Топлофикация София”ЕАД напомня на директорите на детските градини, училища, болници и здравни заведения, че ако желаят отоплението им да бъде пуснато, следва да подадат заявление в Деловодството на обслужващия ги топлорайон или на факс   02/ 958 22 39  в Териториално-диспечерска служба на дружеството. Заявките ще се изпълняват с предимство в рамките на един работен ден.
        В случай, че нашите клиенти в сграда – етажна собственост имат желание отоплението да им бъде включено преди общото пускане в столицата  е необходимо да представят в Деловодството на обслужващия топлорайон заявление и подписано за целта решение на Общото събрание на етажната собственост. Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на клиентите и чрез нея се избягва възможността за предварително пускане на отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на етажната собственост.
        Напомняме на всички абонати на дружеството още сега да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване  на отоплителните тела след пускане на отоплението, както и да проверят електронните си уреди за дялово разпределение. В случай, че дисплеят им е угаснал, следва незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма – топлинен счетоводител.
        Призоваваме нашите клиенти да приключат всички ремонти по вътрешната отоплителна и топловодна инсталация и да запълнят източените инсталации. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена, защото това означава, че има жилища, в които ремонтът все още не е приключил.
        За допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон,  дружеството предоставя следните телефони:
ТР”София” –                 931 49 49
ТР”София Изток” –         970 99 32
ТР”Земляне” –             859 01 95
ТР”Люлин” –                   934 00 80

        Припомняме, че „Топлофикация София”ЕАД ще започне включването на отоплението в сградите, когато средноденонощната температура на външния въздух в три последователни дни е по-ниска от плюс 12 градуса и дългосрочната прогноза за времето предвижда трайно застудяване. В дружеството постоянно се получават данни от НИМХ  за краткосрочната и дългосрочна прогноза за времето в столицата. Общото пускане на отоплението в столицата ще се извърши в следната последователност: детски градини, училища, здравни и социални заведения; жилищни сгради; обществени и офис- сгради.