Съобщение 10.10.2011г.

2011-10-10

„Топлофикация София”-ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на главен топлопровод е спряна топлата вода в сградите, намиращи се между бул. „Скобелев”, бул. „Патриарх Евтимий”, ул. „Княз Борис I”, ул. „Парчевич”, бул. „Христо Ботев”, ул. „Владайска” и бул. „Скобелев”.
Поради авариен ремонт е спряно топлоснабдяването към клиентите, живущи между ул. „Граф Игнатиев”, бул. „Васил Левски”, ул. „Фр. Нансен”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, и към сградите, намиращи се на ул. „Милин камък”, ул. „Кокиче”, ул. „Папа Йоан Павел II”и Прощад на свободата.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.

„Топлофикация -София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.

Пресслужба на „Топлофикация София”ЕАД