Съобщение 05-10-2011 г.

2011-10-05

    „Топлофикация София” приключи с всички процедури, които са необходими за стартиране на новия отоплителен сезон 2011-2012 г. и екипите на дружеството са в пълна готовност, за да гарантират безпроблемното протичане на зимния отоплителен период. Финализирани са ремонтите дейности на всички 27 обекта за подмяна и рехабилитация на топлопреносната мрежа в столицата. В момента екипите на дружеството и подизпълнителите приключват възстановяването на асфалтовото покритие, тротоарните настилки и зелените площи на оставащите 10 обекта, което ще завърши до средата на м. октомври.
    Според изискванията на Наредбата за топлоснабдяване и Общите условия на „Топлофикация София”ЕАД, дружеството е задължено да има готовност да предоставя на своите клиенти топлинна енергия за отопление от 1 октомври 2011 г. до 30 април 2012 г.
    Припомняме, че „Топлофикация София”ЕАД ще започне включването на отоплението в сградите, едва тогава когато средноденонощната температура на външния въздух в три последователни дни е по-ниска от плюс 12 градуса и дългосрочната прогноза за времето предвижда трайно застудяване. В дружеството постоянно се получават данни от НИМХ  за краткосрочната и дългосрочна прогноза за времето в столицата.
    Призоваваме нашите клиенти да приключат всички ремонти по вътрешната отоплителна и топловодна инсталация и да запълнят източените инсталации. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена, защото това означава, че в някое жилище ремонтът все още не е приключил.
    Напомняме на всички абонати на дружеството да проверят електронните си уреди за дялово разпределение и незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма – топлинен счетоводител, ако дисплеят им е угаснал. 

    Необходимо е клиентите още сега да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване  на отоплителните тела след пускане на отоплението.
За допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон, дружеството предоставя следните телефони:
ТР”София” –         931 49 49
ТР”София Изток” –     970 99 32
ТР”Земляне” –         859 01 95
ТР”Люлин” –                   934 00 80

    „Топлофикация София”ЕАД напомня отново, че за да бъде осигурено постоянно, надеждно и качествено топлоподаване през настъпващия отоплителен сезон, дружеството трябва да заплаща коректно и в срок доставките на природен газ от „Булгаргаз”ЕАД. Това задължава и нашите абонати коректно в срок да заплащат месечните си сметки за доставената им топлинна енергия.
    Ръководството на дружеството благодари на всички клиенти, които намериха средства и време да заплатят сметките си за консумираната досега топлинна енергия.