Съобщение 05.10.2011г.

2011-10-05

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в ж.к.”Лозенец” - района на бул.”Дж.Баучер”, ул.”Милин камък”, ул.„Кр.Попов”, бул.”Черни връх” и улиците „Н.Лилиев”, „Вежен”, „Бунтовник”, „Горски пътник” и „Червена стена”, че поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

       
                Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД