Съобщение 26.09.2011г.

2011-09-26

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в ж.к.”Люлин” 1,2, 8,9 и 10 микрорайон,че поради авария е прекъснато топлоподаването.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

        
                Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД