Съобщение 20.09.2011г.

2011-09-20

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в ж.к.”Обеля 1”, че поради авария е прекъснато топлоподаването .
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

       
                Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД