Съобщение - 16.09.2011г

2011-09-16

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи между улици – ул.” Рибен буквар”,ул.” Христо Благоев”, бул. „Тодор Александров”,ул.”Зографски манастир”,ул.”Коньовица",  ул.”Хисар” и бул.”Александър Стамболийски”,че поради авария е прекъснато топлоснабдяването
    Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

       
                Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД