Съобщение 15.09.2011г.

2011-09-15

„Топлофикация София”ЕАД уведомява своите абонати, живущи в района на бул. „Ал. Стамболийски”, бул.”Витоша”, ул.”Солунска” и бул.”Христо Ботев”, че поради повреда на главен топлопровод е спряно топлоподаването, днес, 15 септември 2011г.
Незабавно е създадена необходимата организация  и ще се работи непрекъснато до възстановяване на топлоснабдяването.
„Топлофикация София”ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.


Пресслужба на „Топлофикация София”ЕАД