Съобщение 09.09.2011г.

2011-09-09

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в ж.к.”Иван Вазов” между бул.”Витоша”, ул.”Бяла черква”, бул.”П.Ю.Тодоров”, бул.”България” и ул.”Янко Забунов”,че поради авария на главен топлопровод е спряно топлоподаването.
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.
Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД