Пресинформация – 18.11.08г.

2008-11-18

„Топлофикация София”АД приключи пускането на отоплението в столицата 

     Днес „Топлофикация София”АД приключи в срок общото пускане на отоплението в столицата.

     Според предварително обявения график първи получиха отопление коректните клиенти на дружеството. Сградите с най-висок процент просрочени сметки бяха пуснати последни.

     Все още не е включено отоплението в над 100 сгради, в които живущи извършват ремонти и вътрешната инсталация е източена.

     Предвид очакваното сериозно понижение на температурите в края на седмицата, „Топлофикация София”АД призовава клиентите в тези сгради максимално бързо да приключат с ремонтите, да запълнят вътрешната инсталация и да извикат техническо лице от обслужващия ги топлорайон, за да пусне отоплението.

     "Топлофикация София" АД напомня отново, че за да бъде осигурено постоянно, надеждно и качествено топлоподаване през този отоплителен сезон, дружеството е длъжно да заплаща в срок доставките на природен газ от "Булгаргаз"ЕАД. Единственият начин това да бъде направено е всички наши клиенти да заплащат без просрочване месечните си сметки за доставена топлинна енергия.

      „Топлофикация София”АД благодари на всички коректни клиенти, които изплатиха сметките си и помогнаха на дружеството да стартира новия отоплителен сезон.
      Пресслужба “Топлофикация София” АД