Съобщение 07.09.2011г.

2011-09-07

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти , че днес 07.09.2011г. поради авария  на магистрален топлопровод е прекъснато топлоподаването  към  централната  градска  част между бул.„Сливница”,бул.„Хр.Ботев”,бул.”Македония”,ул.”Ивайло”,ул.”Софроний Врачански”,ул.”Партений Нишавски” и ул.”Опълченска”.
         Влошено топлоподаване има за абонатите, захранвани от ОЦ Земляне” .
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването на 08.09.2011г.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

       
                Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД