Пресинформация – 26.08.2011г

2011-08-26

Още над 2000 абонати на Топлофикация София поискаха да плащат сметките си за парно на равни месечни вноски през следващия отоплителен сезон. Крайният срок за приемане на заявление за плащане на топлинната енергия на равни вноски изтича на 31 август 2011 г. И в момента над 20 000 семейства предпочитат да погасяват месечните си задължения към дружеството именно по този начин.
„Предприехме едномесечна информационна кампания, като подготвихме и разпространихме във всички офиси на дружеството и в още над 150 каси на наши партньори специална информация с нагледни примери, за да обясним на клиентите си предимствата на плащането на равни месечни вноски. Тази схема е предпочитана, защото дава възможност за разпределение на финансовата тежест равномерно през цялата година и семействата могат да планират разходите на домакинството си. По този начин се намалява  риска през зимата хората да се сблъскат с непосилни за плащане сметки, просрочия и трупане на лихви, които допълнително биха натоварили семейния бюджет.”заяви Стоян Цветанов, изпълнителен директор на дружеството.
 „Нашите експерти изчислиха, че при нормална консумация в едно средно по големина жилище от 72 кв.м равната месечна вноска през периода 1 септември 2011 г.- 31 август 2012 г.  ще бъде около 70 лв. месечно, докато обитателите на по-големи апартаменти, примерно от 85 кв. м., ще плащат по около 77 лв. месечна равна вноска.” допълни Цветанов.
Клиентите, които са избрали заплащането на равни вноски, всеки месец получават съобщение за фактурираното количество енергия, което е разпределено за тяхното жилище, но заплащат  сумата, която е договорена като равна месечна вноска. Размерът на тази сума също е отразен в месечното съобщение.
Размерът на равната месечна вноска се определя като реално потребената в едно домакинство топлинна енергия през предходния едногодишен период се разделя на 12 месеца. Месечното количество енергия се умножава по определената за новия сезон  цена на топлинната енергия. 
Плащането на равни вноски започва от м. септември и продължава до м. август на следващата година. Тогава ще се сравнят сумите за 12-те равни месечни вноски и сумите за фактурираното количество топлинна енергия. Разликата ще бъде сума за доплащане или за възстановяване. Ако има сума за доплащане, тя ще се добави към “равната вноска” за последния месец. Ако има сума за възстановяване, тя ще бъде извадена от „равната вноска” за месеца
 В предимствата и удобството на равните месечни вноски отдавна са се убедили потребителите на различните видове битови услуги в цяла Европа, още повече, че в условията на икономическата криза този начин на плащане е възможност за точно разпределение на семейния бюджет и икономии.