Пресинформация – 14.11.08г.

2008-11-14

 „Топлофикация София”АД продължава пускането на отоплението в столицата по график. Близо 60% от сградите в столицата към днешна дата вече имат отопление.

     С предимство първо е доставена топлинна енергия в детските заведения, училищата, здравните и болнични заведения. Като жест на благодарност към коректните клиенти започнахме пускането на отоплението в сградите без задължения. Според обявения в медиите график включваме отоплението на останалите сгради, съобразно степента на задлъжнялост.

      Срокът за пускане на отоплението в столицата беше определен в рамките на 7 работни дни. Техническите лица влизат във всяка абонатна станция и извършат необходимите манипулации за настройка и пуск.

     "Топлофикация София" АД напомня отново, че за да бъде осигурено постоянно, надеждно и качествено топлоподаване през настъпващия отоплителен сезон, дружеството е длъжно да заплаща коректно и в срок доставките на природен газ от "Булгаргаз"ЕАД. Единственият начин това да бъде направено е всички наши клиенти задължително в срок да заплащат месечните си сметки за доставена топлинна енергия.

      „Топлофикация София”АД благодари на всички коректни клиенти, които в срок изплатиха сметките си и помогнаха на дружеството да стартира новия отоплителен сезон.
      Пресслужба “Топлофикация София” АД