Съобщение 16.08.2011г.

2011-08-16

С 2,5% по-малко топлинна енергия са потребили софиянци през изминалия отоплителен сезон въпреки по-студеното време

99.4 % от изравнителните сметки на столичани са предадени в
„Топлофикация София”

  

Абонатите на „Топлофикация София” са намалили потреблението на топлинна енергия с 2,5% през периода 1.05.2010 до 30.04.2011 в сравнение с предходния отоплителен сезон 2009-2010. Това показват данните от изравнителните сметки за отминалия отоплителен сезон на 99,4% от абонатите, които вече са готови и ще бъдат достъпни в касите на дружеството и в информационните масиви за безкасово разплащане от утре.

Софиянци са успели да оптимизират консумацията си, въпреки че средната температура на външния въздух през отоплителния период е + 3,9 оС или с 1 градус по-ниска в сравнение със сезон 2009-2010 г., когато е била +4,9 оС. Данните показват, че през този отоплителен сезон 396 342 битови потребители на Топлофикация София са консумирали 3 229 436 МВтч топлинна енергия или с 2,5% по- малко в сравнение с предходния сезон, когато са потребени 3 272534 МВтч топлинна енергия. Общото потребление е намалено, въпреки че броят на абонатите през този изравнителен период е увеличен с 4 946 нови домакинства.

„Намалението на консумацията на топлинна енергия през изминалия сезон, независимо, че имаме увеличен брой клиенти и времето през зимните месеци беше доста по-студено, е резултат от рехабилитацията на старите абонатни станции, извършена от дружеството. При подмяната в някои сгради оптимизацията може да достигне до 30%. Допълнително влияние оказват и санирането, както и мерките за енергоспестяване, предприети от нашите клиенти.” обясни Стоян Цветанов, Изпълнителен директор на Топлофикация София. „Изключително важно е, че това оптимизиране се случва в период със съществено повишение на цената на топлинната енергия”, допълни той.

Така въпреки по-високата с 19,92% среднопретеглена цена на топлинната енергия за изминалия отоплителен сезон, средното увеличение на сметките за отопление и топла вода в столицата е по-ниско -  с 16,87%.

Анализът на експертите от дружеството показва, че през периода  01.05.2010 - 30.04.2011г. живущите в най-често срещаните двустайни апартаменти в София са консумирали средно 8,14 МВтч енергия за отопление и топла вода,  докато през периода 1.05.2009-30.04.2010 г. потреблението е било 8,361МВтч. Така средната месечна сметката за отопление и топла вода за периода 01-05.2010- 30.04.2011 г. за този тип жилища е 61 лв. при цена 90,136 лв./ МВтч. За сравнение през предходния период 01.05.2009- 30.04.2010г. тази сума е била месечно около 53 лв. при цена 75,162 лв./ МВтч.

Данните от изравнителните сметки, предоставени от топлинните счетоводители в дружеството показват още, че малко над 49% от клиентите трябва да доплатят за получената услуга, а на останалите близо 51% ще бъдат възстановени надплатените суми.

Потребителите, които имат възражения за получените изравнителни сметки поради това, че не са осигурили достъп до имотите си през отчетната кампания, могат да поискат от своя топлинен счетоводител допълнителна дата за отчет на уредите и преразглеждане на изравнителните сметки до началото на м. октомври. В резултат от този отчет сметките на останалите абонати в цялата сграда могат да претърпят корекции.

До началото на м. август в „Топлофикация София” са получени 342 жалби, свързани с изравнителните сметки за изминалия сезон. Това означава, че едва 0.08% от общия брой абонати с въведена система за дялово разпределение са имали възражение върху изготвената изравнителна сметка. Жалбите са изпратени на съответните топлинни счетоводители за проверка, реакция и отговор към потребителите в установения законов срок.