Съобщение - 03.08.2011г

2011-08-03

Нови 480 абонатни станции вече са монтирани в столицата

Модерните съоръжения осигуряват до 30% намаление на консумацията
на топлина в сградите


За три месеца „Топлофикация София” е монтирала 480 нови автоматизирани абонатни станции на жилищни сгради в столицата, а до края на годината ще бъдат рехабилитирани още 570 съоръжения. През 2012 година ще завърши цялостният проект със смяната на последните 800 стари и неавтоматизирани абонатни станции в София. От този месец започва работата и по подмяната на 136 абонатни станции в училища, детски градини и социални домове.
До момента дружеството е подменило 90% от абонатните станции в столицата със средства от Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка. За монтирането на 136 абонатни станции в обществените сгради е осигурено 100% безвъзмездно финансиране от Международен фонд „Козлодуй”.
„Съвременните абонатни станции разполагат с автоматика, която регулира подаването на топлинна енергия в сградата в зависимост от потреблението и атмосферните условия. При повишение на външните температури отоплението в сградата се намалява или изключва напълно и се възстановява, когато външните температури се понижат. Това е възможност да се увеличи ефективността на топлоснабдяването в сградите и да бъдат реализирани икономии, които пряко се отразяват в сметките на нашите абонати. Данните ни показват, че топлинната консумация в сградите с нови абонатни станции е намалена с до 30%. Това е и една от основите причини да полагаме максимални усилия да завършим процеса по рехабилитацията във възможно най-кратки срокове”, обясни Стоян Цветанов, изпълнителен директор на „Топлофикация София”.
Подмяната на старите абонатни станиции с нови се извършва по определен график в съответните топлорайони в столицата, разпределени в пет лота. Ремонтните работи включват демонтаж на старите абонатни станции, доставка на съоръженията, сглобяване, монтаж, настройка и пускане в експлоатация. През месец май тази година работата по рехабилитацията на съоръженията започна от ТР „София”, където вече голяма част от 600-те абонатни станции, които се нуждаят от подмяна, са вече сменени. От средата на месец август започва модернизацията и на 330-те останали стари и неавтоматизирани абонатни станции в ТР ”Люлин”.
„През август започваме и подмяната на 136 броя абонатни станции в общински училища, детски градини и социални домове в София. Това ще доведе ежегодно до обща икономия от около 2 500 MWh топлоенергия. От края на миналата година собственик на Топлофикация София е Столична община и в тази връзка се чувстваме ангажирани да подпомогнем енергоспестяването и  така да намалим сметките за топлинна енергия, които са значителен разход за училищните бюджети. Нещо повече - в резултат на подмяната ще бъдат спестени емисии на парникови газове само за една година от над 530 тона СО2 еквивалент”, допълни Цветанов.
Според оценката на европейските експерти Проектът за рехабилитация на топлофикационната система в София е сред най-успешните в Източна Европа.
           
Пресслужба „Топлофикация София”ЕАД