Съобщение 18.07.2011г.

2011-07-18

Уважаеми клиенти на “Топлофикация София” ЕАД,

През м. юли 2011 г. дружеството издаде два вида фактури за своите потребители – за топлинна енергия за м.юни 2011 г. и за разпределение на топлинната енергия за периода 1 май 2010 г. – 30 април 2011 г.

Уведомяваме ви, че сумата за разпределение ще може да се заплаща от клиентите на системата за електронни разплащания ePay.bg (интернет и банкомати) и тези, които се разплащат чрез Транскарт, само в периода от 01 август 2011 г. до 10:00 часа на 11 август 2011 г., в случай, че нямат просрочени задължения за разпределение.