Няма да има увеличение на цената за услугата дялово разпределение

2011-07-17

Няма да има увеличение на цената за услугата дялово разпределение

Две безплатни посещения за отчитане на топломерите, едното -  в неработен ден

Няма да има увеличение на цената за извършването на услугата дялово разпределение през следващия отоплителен сезон. За това се договориха Топлофикация София и 10-те фирми за дялово разпределение, обслужващи абонатите на дружеството в столицата. В подписаните нови договори е записано още, че измервателните уреди ще се отчитат безплатно с две посещения, като едното задължително ще е в извън работно време. Постигнатите довоговорености гарантират категорично правата на всички клиенти и няма да позволят на нито една фирма да се възползва от пропуските в нормативната база и част от абонатите да бъдат поставяни в неравнопоставено положение спрямо останалите.

Стандартният пакет услуги включва едно посещение в дома на абонатите с две възможни дати, отчет на уредите за дялово разпределение и водомери, както и изготвяне на изравнителната сметка. Веднъж годишно абонатите ще плащат за отчет на уредите за дялово разпределение по 4,08 лв. на уред с включен ДДС. Апартаментните топломери ще се замерват по 6 лв. с включен ДДС. За отчитане на водомерите за топла вода еднократната такса е 4,08 лв. на уред с включен ДДС. Веднъж годишно клиентите ще плащат и по 2,04 лв. с включен ДДС за обслужване на партидата. Така за масовите апартаменти с 4 уреда за дялово разпределени, 1 водомер за топла вода и обслужване на партидата - клиентите ще заплащат по 22,44 лв. на година.

„Благодарен съм на фирмите за топлинно счетоводство, че проявиха разбиране към финансовите притеснения на нашите клиенти и въпреки собствените си бизнес интереси, се съгласиха с нашето предложение да не бъде увеличавана цената на услугата дялово разпределение. Всички ние сме на този пазар, за да работим за клиентите си и да им осигуряваме добро обслужване и високо качество на предлаганата услуга, както и да полагаме максимални усилия, за да повишим доверието между нас.”, заяви Стоян Цветанов, изпълнителен директор на Топлофикация София.

Топлофикация София като доставчик на топлинна енергия ще продължи да събира годишните такси за партида и отчет на уредите от клиентите и да се разплаща с фирмите за дялово разпределение за извършената услуга. За целта абонатите на дружеството ще си получават общата фактура за дължимата годишна сума за отчет на уредите и за обслужване на партидата в съответното жилище, която трябва да бъде внесена в касите на дружеството. Ползването на допълнителните услуги от фирмите за топлинно счетоводство, извън стандартния пакет, клиентите ще заплащат на компаниите отделно. Стойността на тези услуги всяка фирма определя индивидуално, тъй като те не са предмет на договорни отношения с Топлофикация София.

„За да гарантираме възможността за информиран избор по отношение на получаваните услуги от Топлофикация София и топлинните счетоводители и да разясним още веднъж различните отговорности в процеса, стартирахме специална информационна кампания за столичани. Обясняваме отново на хората какви са правата им и към кого да се обръщат в различните случаи, както и възможностите за гъвкаво заплащане на сметките чрез равните месечни вноски”, каза още Цветанов.

 

Един от основните акценти в кампанията е опцията потребителите да заплащат потребената топлоенергия на равни месечни вноски. Това позволява ясно планиране на семейния бюджет, балансиране финансова тежест през всички месеци, избягване на шоковите зимни сметки и риска от задлъжняване. Според изчисленита на експертите на Топлофикация София в масовия случай на потребление в апартамент от 72 кв.м. средната месечна равна вноска ще бъде около 70 лв. за  отоплителен сезон 2011-2012 (при цена 0,92976 лв. за  kWh от 1 юли 2011 г.). При апартамент от 34 кв. м. равната месечна вноска е 46,5 лв. а при жилище от 113 кв. м. абонатите ще плащат на месец по 95, 11 лв.

От дружеството уточняват още, че финалните изравнителни сметки за отоплителния сезон 2010-2011 ще бъдат готови най-късно до края на август, защото все още тече законовия срок на възражения и преизчисления.