Изявление на ръководството на „Топлофикация София” ЕАД 15 юли 2011 г.

2011-07-15

Изявление на ръководството на „Топлофикация София”ЕАД
15 юли 2011 г. 

    Във връзка с информацията за страх, психически тормоз и заплахи за уволнения на служители в Топлофикация София, категорично заявяваме, че това не отговаря на истината. В дружеството няма напрежение между работодател и служители. От началото на юни, за първи път през последните 10 години, менджмънтът на Топлофикация София проведе регулярни срещи с работещите във всички звена на компанията и отговори открито на техните въпроси.  На тези срещи нито един от служителите не е изразил свои притеснения за условията на труд, нито пък е бил повдигнат въпросът за протестни действия. Няма служители, които да са изразили притеснения за работните си места или че се чувстват психически тормозени или заплашвани. Това може да се види и на видеозаписите на всяка една от срещите.
      Действащият в момента Колективен трудов договор (КТД) изтича на 31 август 2011 г. Ръководството на Топлофикация София нееднократно и в писмен вид е заявявало готовност да преговаря със синдикалните организации за нов КТД. До този момент обаче нито КНСБ и СЕБ, нито синдикалната организация на КТ „Подкрепа”, са представили легитимен и подкрепен от членската си маса проекто-документ.
     Затова, в отговор на заявеното от всички 2300 работещи в дружеството желание за актуализиране на условията на труд и допълнителните законови придобивки в най-кратки срокове, ръководството реши да предложи възможност за сключване на индивидуални споразумения. В тях са залегнали по-добри условия от тези в действащия КТД и работниците могат да се възползват от тях незабавно. С този вариант се минимизира и рискът служителите да останат без действащ договор, който да защитава правата им в случай, че синдикалните организации не са в състояние да предложат легитимен проекто-документ на КТД в законовите срокове.
        Към днешна дата над 50% от служителите на Топлофикация София вече са подписали своите индивидуални споразумения с ръководството.
       Бяхме длъжни да предоставим такъв свободен избор на хората да решат дали да се присъединят към бъдещия КТД, или незабавно да се възползват от актуализираните по-добри условия на труд чрез индивидуално договаряне. Това е алтернатива за тях, а не опит на ръководството да елиминира колективното трудово договаряне. На нито един от работниците в компанията не е бил оказван какъвто и да било натиск, психически тормоз или заплахи, че ще бъдат уволнени, ако не подпишат индивидуални споразумения. Нито една заплата в дружеството не е намалена до този момент, нито пък се предвижда подобна мярка в бъдеще.

    Ръководството на дружеството винаги категорично е заявявало, че не се предвиждат съкращения в компанията. Нашият основен приоритет в работата ни е интересът на служителите на Топлофикация София и гарантирането на работата на дружеството.
      Ръководството на компанията е готово да води открит и конструктивен диалог със синдикалните организации за сключване на нов КТД и да приеме същите условия, залегнали в индивидуалните споразумения. Това обаче може да стане само при стриктно спазване на българското законодателство и всички процедурни изисквания. Високите изисквания на работодателя са продиктувани от желанието да се спазва буквата на закона като единствен начин, който гарантира правата на служителите в дружеството.

     Клиентите на Топлофикация София нямат основания за притеснение по отношение на предлаганата услуга и нейното качество, въпреки опитите да бъде създадено допълнително напрежение в работата на компанията.