Съобщение 07.11.2008

2008-11-07

Във връзка с предстоящото включване на отоплението в столицата от 10 ноември 2008 г. /понеделник/, Ръководството на „Топлофикация-София” АД Ви уведомява:

    * В интерес на нашите клиенти,  на 8 ноември 2008 г. /събота/, от 9 до 14 часа ще работят извънредно касите на следните адреси:

 

      ж.к „Младост - 3”, бл.310, вх.4, партера

      бул. „Скобелев” №11

      ж.к. „Борово” бл. 223А, партера

     жк”Надежда-2”, ул.”Бъдник”№1

     жк”Люлин”, 10 микрорайон, трафопост до бл.101

     бул.”Дондуков” №56

     жк”Света Троица”, до бл. 317

     жк”Дружба-1” трафопост до бл.9

     бул.”Цариградско шосе” №28Б- ТР”София Изток”

    * За сградите, в които потребителите не желаят да ползват топлинна енергия или не могат да заплащат консумацията й, е необходимо в срок до 11 ноември 2008 г. да представят в обслужващия ги топлорайон Протокол с решение от Общото събрание на етажната собственост за отказ от ползване на топлинна енергия. Съгласно Закона за енергетиката решението се взима с гласовете на 2/3 от собствениците.

 

     Използваме случая отново да благодарим на лоялните клиенти за коректността към дружеството.
 
 
 

Пресслужба " Топлофикация София "АД

7 ноември 2008 г.