Съобщение 08.07.2011 г

2011-07-08

„Топлофикация София”ЕАД напомня на своите клиенти от кв. Захарна фабрика,
 че от 8.30 часа до 18.00 часа на 9 юли 2011г. ще бъде спряно топлоподаването, за което те бяха своевременно уведомени чрез разлепване на съобщения във входовете на сградите. Причината за спирането е присъединяване на новоизграден участък от газоразпределителната мрежа на „Софиягаз” ЕАД, като това налага да бъде спряна работата на ВОЦ „Инжстрой” в посоченото време.
„Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.

Пресслужба на „Топлофикация София”ЕАД