Съобщение - 06.11.2008

2008-11-06

„Топлофикация София”АД започва общото включване на отоплението в столицата - отоплителен сезон 2008/2009

     Метеорологичната прогноза за гр. София предвижда през следващата седмица да се създадат условия за включване на отоплението в топлофицираните сгради - три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от плюс 12 градуса и прогноза за трайно застудяване.

     Общото включване на отоплението ще започне на 10 ноември 2008 г. /понеделник/ в следната последователност:

    * през първия ден  ще бъдат пуснати болници, детски градини и училища;
    * от следващия ден, в продължение на 7 работни дни, ще бъдат включени жилищните и стопански сгради. Първоначално ще бъдат пуснати сгради, в които потребителите нямат задължения към „Топлофикация София”АД, а най-накрая, сградите с най-големи задължения. По този начин изразяваме уважението си към изрядните клиенти на дружеството.

 

     Призоваваме нашите абонати да приключат всички ремонти по вътрешните отоплителни и топловодни инсталации и да ги запълнят. Напомняме на клиентите още сега да отворят радиаторните си термостатни вентили на максимална степен, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението.

     Съветваме нашите потребители да вземат мерки и да ограничат максимално достъпа до абонатната станция в сградата. Така ще се упражнява строг контрол върху всички манипулации, които се извършват там и ще се предотврати до голяма степен възможността за кражби на топлинна енергия от недобросъвестни съседи. 

     "Топлофикация София" АД напомня отново, че за да бъде осигурено постоянно, надеждно и качествено топлоподаване през настъпващия отоплителен сезон, дружеството е длъжно да заплаща коректно и в срок доставките на природен газ от "Булгаргаз"ЕАД. Единственият начин това да бъде направено е всички наши клиенти да заплащат задължително месечните си сметки за доставена топлинна енергия в срок. 

Пресслужба " Топлофикация София "АД

6 ноември 2008 г.