Съобщение 28.06.2011г.

2011-06-28

„Топлофикация София”ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в ж.к. „Младост 4”: бл.№ 463, 465, 466, 467, 469, 470, 470А, 468, 462, 486, 472, 471, 476, 473А, 473, 475, 478, 479, 474, 482, 483, Бюро по труда, Бизнес сграда „Витоша”, че поради авариен ремонт, ще бъде спряна топлата вода за времето от 28.06.2011 г. до 29.06.2011 г.
Потребителите могат да получават допълнителна информация на телефона за информация в ТР”София Изток” – 970 99 32.

„Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.

                                       Пресслужба на „Топлофикация София”ЕАД